Het Rondane Kwartet bestaat uit de pianisten Daphne Keune, Robert Lambermont, Daphne Keune, Petra van Oort en Laura Sandee. Zij leggen zich al 17 jaar, met wekelijkse repetities, op de muziek van Simeon ten Holt toe. Wegens omstandigheden vervangt pianist Anna van Nieukerken Daphne Keune tijdens dit concert. Rondane Kwartet is het enige kwartet ter wereld dat de vijf composities voor meerdere toetsinstrumenten van Simeon ten Holt, in vaste bezetting, uitvoert. Het betreft de composities Canto Ostinato, Lemniscaat, Horizon, Incantatie IV en Meandres. Het Rondane Kwartet heeft gedurende vele jaren een nauwe band onderhouden met componist Simeon ten Holt. Simeon ten Holt noemde Robert Lambermont in zijn memoires (Het woud en de citadel, Memoires van een componist) één van de warmste pleitbezorgers van zijn muziek.

Het Rondane Kwartet voert regelmatig concerten uit in binnen- en buitenland. Simeon ten Holt nodigde het kwartet meerdere malen uit om zijn muziek te vertolken en sponsorde ook hun eerste CD, ‘Canto Ostinato’, Naast hun jaarlijkse concertreeks in De Duif in Amsterdam, speelden zij onder meer in de Ruïnekerk in Bergen, het Moscow International Performing Arts Center in Moskou, Rusland, het Festival van Vlaanderen, Kortrijk, België en het SOU Festival in Tbilisi in Georgië.

Het Rondane Kwartet zal tijdens het Huygens Festival 2020 ”Lemniscaat” van Simeon ten Holt ten gehore brengen. Lemniscaat werd voltooid in 1983 en is de eerste compositie voor vier toetsinstrumenten die Simeon ten Holt schreef na Canto Ostinato. Het stuk is net als Canto Ostinato opgebouwd uit muzikale secties waarvan de pianisten bepalen hoe vaak zij die herhalen. De herhalingsstructuur biedt de pianisten de ruimte om tijdens het spel de aard van de muziek te onderzoeken en optimaal ten gehore te brengen. Veel muzikale ideeën ontstaan tijdens een concert en worden ter plekke uitgeprobeerd. Hierdoor is iedere uitvoering van Lemniscaat steeds opnieuw een avontuur voor zowel het publiek als de pianisten.